KONSULENT

"Vi haft stor gavn af at bruge Jens Jepsen som faglig rådgiver i forbindelse med planlægning af et kommende spillested for unge.

Vi har oplevet Jens som yderst kompetent og en god sparringspartner.

Han er en dygtig formidler af sin viden, og han er god til at være i en respektfuld dialog med alle involverede: Politikere, unge, forvaltning m.fl.  Jens har givet faglig rådgivning i forhold til proces, organisering, drift, økonomi og indretning af spillestedet mm. Jeg giver Jens mine allerbedste anbefalinger som faglig rådgiver."

Citat : Ingelise Damm,

Vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen i Gladsaxe Kommune.


Konsulentrollen handler for mig om at bringe muligheder, viden, proces, netværk og sparring til bordet. Objektiviteten skal fremstå tydeligt, så deltagerne ved hvor de har mig.

- Som underviser har jeg lært hvor vigtigt det er, at kunne belyse et emne fra et utal af vinkler.

- Som kulturhusleder har jeg haft ansvar for, at engagerede frivillige fik øjnene op for alle de muligheder de stod over for.

- Som musiker har jeg lært hvad skæve tilgange, improvisation og handlemod kan gøre for udviklingen af en proces.

PRISER


Som konsulent arbejder jeg ud fra timepris inkl forberedelse.

Timeprisen afhænger af opgavens omfang, forløb, længde mm.


FOREDRAG


Som konsulent har jeg holdt mange foredrag om frivillighedskultur, samskabelse, inddragelse af unge, sociokultur, kultur-iværksætteri mm.

Skriv til mig, så sammensætter jeg gerne et foredrag som passer helt perfekt til dit/jeres formål. Jeg har holdt foredrag på biblioteker, gymnasier, brancheorganisationer, erhvervsklubber, for politikere mm.

UNDVÆRLIG


Det er vigtigt for mig, at en proces ikke bliver afhængig af en konsulent. Målet er altid at aktøren er selvkørende. Derfor kan et konsulentforløb bestå af et kick-off oplæg, gennemkørsel af en bestemt proces eller helt konkret videndeling.


Jens@musikvinkel.dk / 29 91 45 90